Stämma - Torsdag 11 november 2021

Kallelsen finns här

Informationsbrev 2021 - 4 (oktober)

Du måste logga in, Läs mer här

Nya aimo-park parkeringstillstånd

Vi delar nu ut 3 nya tillstånd till alla hushåll, OBS! börjar först gälla 1 juli.

- byt ut de gamla, under juli så det inte glöms bort, så slipper ni onödig bot …

Behöver ni fler då ni har gäster, låna av era grannar!

Informationsbrev 2021 - 3 (juni)

Du måste logga in, Läs mer här

Informationsbrev 2021 - 2 (april)

Du måste logga in, Läs mer här