Tvätt och målning av putsade fasader

Som ni alla har sett så har påväxt av alger på våra putsade fasader ökat de senaste åren. Alger och smuts binder vatten och ökar risken för att skada fasaden då den är av typen tunnputs. Styrelsen har tagit beslut att anlita en entreprenör som kommer att tvätta och måla de putsade ytorna i samma kulör som de hade när de byggdes samt även takfoten på entrésidorna. Anledningen till att man inte bara tvättar är att vi inom kort åter kommer att få påväxt igen, men med ny färg så skyddas putsen bättre.

Arbetet kommer att påbörjas någon gång mellan vecka 33 och vecka 37 beroende på vilket vänder som råder och beräknas ta 4-6 veckor (vet inte i vilken ordning de kommer att ta de olika husen).

Det vi alla behöver göra är:

- Plocka/klippa rent vid gavlar och fasader

- Se till att strömmen är på i kontakten på entrésidan, de kommer även att använda vatten från utkastaren på framsidan

De kommer att täcka fönster och andra ytor under arbetet. De kommer även att låna garage nr 12 för att kunna förvara sitt material och maskiner i under arbetet.

OBS eventuella skador på planteringar som blir förstörda under arbetet kommer inte att ersättas.

Eftersom vi inte vill ha en bajamaja stående i området under 4-6 veckor så kan det hända att de som arbetar kommer att fråga om de kan låna en toalett. Självklart är det upp till var och en om man vill låna ut.

Nya Q-park parkeringstillstånd

Nya tillstånd, börjar gälla 1 juli

- byt ut de gamla så det inte glöms bort, så slipper ni onödig avgift …

Behöver ni fler då ni har gäster, låna av era grannar!

Besked: åtgärder, skötsel och underhåll 2019

Så här till midsommar kan vi äntligen komma med besked kring vad som faktiskt gäller för åtgärder, skötsel och underhåll av våra tomter. 

Här kan du läsa mer! (men du måste logga in)

Försäkringsbesked 2019

Vi har även i år försäkringsbolaget Protector för vårt bostadsrättstillägg.

 - så det är fortfarande Anticimex som vi skall kontakta om vi har problem med skadedjur. 

Läs mer här (du måste vara inloggad)

Gräsklippning, Trädgårdsavfall och Grus 2019

Schema för 2019 finns här (du måste logga in för att kunna läsa schemat) 

Vill påminna att vecka 20 är första veckan på schema

 Det innebär:

 - Gräsklippning

 - Ogräsrensa 2 trädgropar och våra grusgångar

 - Ställa fram kärlet för trädgårdsavfall jämna veckor