Fastighet - Servicepunkter

Utöver normal varsamhet och rengöring/städning är det nödvändigt att vi följer de skötselanvisningar som finns i våra bopärmar för att allt ska hålla och fungera som det är tänkt, ge oss låga kostnader - och för att våra garantier och försäkringar skall gälla!

Nedan kort beskrivning av några av de servicepunkter vi boende löpande ska göra:

 

Värme och Ventilation

Rengöring av köksfläktens filter ofta (gärna i diskmaskin och varje månad) samt dess imkanal årligen. Utförandet varierar i våra lägenheter,

Rengöra Nibepannans luftfilter 4ggr per år, Vid kod: "A-01" stäng av pannan och dammsug och byt ut filtret efter 2-3 år, 1st Nibe Filter Universal G2, klipp till efter g:la filtret, kan beställas på www.nibe.se.

- Luftning av pannan inför varje vinter samtidigt också en kontroll av säkerhetsventilventilerna (47 och 52) för elementvatten respektive varmvattent,  samt ev påfyllning av elementvatten (kran 49) och justering av trycknivå (mätare: 0,5 till 1,5 bar). Det är även lämpligt att avlufta elementen, kalla element eller oljud kan bero på att det finns luft i elementen.

 

- Byt elementfilter varje år eller efter behov, oftare på nedre plan beroende på fler utsug men färre och mindre intag. 2st Acticon Komfortfilter F7-210 (nederplan) och 5st Acticon Komfortfilter F7-310 (överplan), kan beställs på: www.acticon.se/se/filter-till-easy-vent/komfortfilter-f7

- Rengöra 3 ventilationsdon på vägg för luftutsug några gånger varje år (på toaletterna och i köket) Tas bort (vrid moturs) och diskas, men blanda inte ihop dem, då de är injusterade beroende på i vilket rum de sitter (olika öppningar).

Bra att veta:

- Låt pannans inställningar (Vanligen Värmekurva - 8, 9 eller 10, och dess förskjutning - vanligen -2) bestämma husets temperatur, dessa inställningar skall ge ungefär ~21 grader. vill du ha varmare eller kallare justera med förskjutningen (ratten). Blir det kallare eller varmare inne då det är riktigt kallt ute (-10 eller lägre)ska du justera värmekurvan (röda vredet), när du har rätt inställning hålls inomhustemperaturen konstant oavsett yttertemperatur. Läs mer i din handbok.

-Elementens termostater ska bara dämpa så temperaturen inte blir för hög i något enstaka rum ( 6=21, 7=23 grader osv ) när många vistas där tillfälligt etc. Stäng luckan under elementen inför vintern, annars får du kalla golv.

- Tips, om du har för varmt inne skall du vid minusgrader justera ner (minska) med värmekurvas vred (den lilla röda - bakom panelen), är det plusgrader skall du justera ner (minska) med förskjutningens vred (den stora). Är det för kallt vrider du istället upp (öka) samma vred.

- Om man vill; ställ om mellan läge vår/höst (bortkoppling av elpatron för uppvärmning), sommar (även avstängning av elementvattenpump) och vinter-läget (helt automatiskt), detta spar energi!

  Produktblad

 

Dörrarnas lås

Det är viktigt att årligen smörja dörrarnas lås. Vi har haft problem med lås som fryser där orsaken antas vara bristande underhåll. Smörjs inte låsen finns risk att lås och nycklar skadas. ASSAs egen låsolja rekommenderas av RB/Skanska.