Hastighet (Gångfartsområde)

Var rädd om våra barn i området och respektera hastighetsbegränsningen (Det får inte hända någon olycka)

- Fordon får framföras i högst gångfart (det vill säga max 7 kilometer per timme !!!)

              

Gångfartsområde innebär att:

   1.  Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart

   2.  Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser

   3.  Fordonsförare och cyklister har väjningsplikt mot gående