Parkering och Garagen

Alla parkeringsplatser (även de utanför entren) tillhör alla gemensamt i föreningen och inte någon enskild medlem, entre eller hus.

- Våra gäster parkerar företrädesvis inte framför våra entréer, men skulle så ske finns absolut ingen orsak att påpeka detta eller be dem flytta sin bil

Har vi däremot bilar parkerade i området, som inte är våra eller våra gästers, så måste vi hjälpas åt att uppmärksamma förarna/ägarna på att man parkerar utan tillstånd på vår/privata mark och att man omgående ska flytta på sin bil.

De enda egna parkeringsplatserna är de i garagen

- Observera att garagens eluttag inte får användas för motorvärmare eller laddning av fordon (Inte avsäkrat för så hög effekt)

- Garagen är primärt avsedda för bilparkering och är inte ett förråd, snickeriplats eller verkstad.

 

Föreningen har avtal med Q-Park för bevakningen av våra parkeringar

 Om vi har felparkerade bilar utan parkeringstillstånd i området ska vi ringa 0771-969000

- Både vi boende och våra gäster måste ha synligt tillstånd i bilen för att inte få en bot

- Varje hushåll har fått 2-3 st tillstånd (De byts varje år) 

- En kontaktperson i styrelsen (Kent) kan ta bort en felaktig bot, men det måste då anmälas omgående - OBS sker bara i undantagsfall