Parkering och Garagen

Alla parkeringsplatser (även de utanför entren) tillhör alla gemensamt i föreningen och inte någon enskild medlem, entre eller hus.

- Våra gäster parkerar företrädesvis inte framför våra entréer, men skulle så ske finns absolut ingen orsak att påpeka detta eller be dem flytta sin bil

Har vi däremot bilar parkerade i området, som inte är våra eller våra gästers, så måste vi hjälpas åt att uppmärksamma förarna/ägarna på att man parkerar utan tillstånd på vår/privata mark och att man omgående ska flytta på sin bil, eller kontakta vårt parkeringsbolag (se nedan).

Parkera inte i fel körriktning vid A-längans gavel. Besökare tror då att detta är körriktningen, inser vid slutet av C-längan att så inte är fallet och börjar vända! Vi är medvetna om att hela A-längan egentligen parkerar i fel körriktning, men det skulle leda till ytterligare förvirring om man parkera i andra riktningen. 

 De enda egna parkeringsplatserna är de i garagen

- Observera att garagens eluttag inte får användas för motorvärmare eller laddning av fordon (Brandsäkerhet och inte avsäkrat för så hög effekt)

- Garagen är primärt avsedda för bilparkering och är inte ett förråd, snickeriplats eller verkstad.

 

Föreningen har avtal med Aimo-Park (tidigare Q-Park) för bevakningen av våra parkeringar

  Om vi har felparkerade bilar utan parkeringstillstånd i området ska vi ringa 0771-969000

 - Både vi boende och våra gäster måste ha synligt tillstånd i bilen för att inte få en bot

 - Varje hushåll har fått 3 st tillstånd (De byts i juni varje år) 

 - En kontaktperson i styrelsen (Kent) kan ta bort en felaktig bot, men det måste då anmälas omgående - OBS sker bara i undantagsfall