Hushållssopor

 

För att soprummet ska fungera bra:

  • Håll rent – plocka upp sådant som trillat ner på golvet.
  • Platta till de tomma förpackningarna så att inte kärlen blir fulla så snabbt.
  • Om sopkärlen fylls kan du inte ställa sopor bredvid eller ovanpå, för då töms inte kärlen av sophämtarna. Då får du själv åka till återvinningscentralerna eller spara hemma tills kärlen tömts.
  • Sopsorteringen är bara till för återvinning av hushållsförpackningar och tidningar.
  • Grovsopor (dvs icke hushållssopor), elektronik och skrymmande emballage osv måste du själv lämna till återvinningscentralerna i t ex Östberga eller Högdalen.

Fungerar det inte med att vi själva hjälps åt, måste vi höja vår månadsavgift och betala för denna tjänst!