Matavfall

Så här sorterar du ditt matavfall

Vi har matavfallshämtning och sorterar ditt matavfall i de papperspåsar som du har fått. Påsarna lägger du sedan i det bruna kärlet märkt matavfall.

Inga komposterbara kassar i matavfalls-insamlingen tack!

En mer miljövänlig bärkasse säljs i flera livsmedelsbutiker, den marknadsförs som komposterbar. Du som sorterar matavfall hemma kan INTE använda bärkassen istället för papperspåsen.