Trädgårdsavfall

Vi har ett kärl för Trädgårdsavfall i soprummet, kärlet töms varannan vecka under perioden april – oktober

 

Trädgårdsavfallet hämtas av särskilda sopbilar och transporteras till en anläggning där det omvandlas till kompost.

I kärlet lägger du trädgårdsavfall, exempelvis:

  • Blommor

  • Gräsklipp

  • Löv

  • Mindre mängder fallfrukt

  • Ris och små kvistar
  • Ogräs

 

Du kan inte  lägga jord, sten, krukor, påsar eller matavfall i kärlet för trädgårdsavfall.

 

http://www.stockholmvatten.se/globalassets/bilder/avfallsbilder/hamtning/tradgard3_805x394px.jpg/Medium

Här kan du läsa mer http://www.stockholmvatten.se/tradgard